onsdag 14. oktober 2009

Sjå! Ej he fått vei :)

Framgang i tomta.

Tomta 14102009 Tomta veg 14102009

Ser konturane av byggegropa no.

onsdag 7. oktober 2009

Graving på gong i Eiksund :)

I dag var det start på gravinga på tomta i Eiksund. So no er byggeprosjektet i gong.

Graving i tomt1

Graving i tomt2 Graving i tomt3 Graving i tomt4 Graving i tomt5

Mykje overskotmasse so skal vekk så det tek si tid.

 

blogger templates | Make Money Online